Beļģu zilais

07774 OSMAN

Dzimis: 31.01.2006.

Bullis ar lielisku uzbūvi un ķermeņa tilpumu.
Pateicoties vieglajai atnešanai, izmantojams arī šķirņu krustošanai.

Svars 120 dienās: 167 kg
Svars 210 dienās: 282 kg
Svars 365 dienās: 469 kg
Pieaugums kopš dzimšanas: 1353g/dienā

08493 BOXER

Dzimis: 20.12.2015.

Beļģu zilās šķirnes vaislinieks ar izcelsmi no Holandes.

Svars pie dzimšanas: 45 kg
Svars 02.02.2017.: 490 kg