Vaislinieku piedāvājums

World Wide Sires jaunie indeksi un to apzīmējumi

World Wide Sires un Select Sires, sekojot aktuālajai informācijai un tendencēm piena lopkopībā, ir aktualizējuši esošos un izveidojuši vairākus jaunus indeksus, lai palīdzētu piensaimniekiem labāk orientēties plašajā vaislinieku piedāvājumā un izvēlēties tos buļļus, kas vislabāk atbilst viņu mērķiem.

FeedPRO

FeedPRO aizstās OptiFeed indeksu un tiks piemērots tikai Holšteinas un Džersejas šķirnes buļļiem.
FeedPRO būs Jūsu izvēle, ja vēlaties palielināt produktivitāti, saglabājot mērenu augumu, sabalansētu ķermeņa salikumu un labu meitu auglību. Šis indekss apzīmē vaisliniekus, kuri palielinās Jūsu ienākumus, optimizējot barības izmaksas, vienlaikus saglabājot veselības un reproduktīvās īpašības.

RobotPRO

RobotPRO aizstās RoboMAXX indeksu un tiks piemērots tikai Holšteinas un Džersejas šķirnes buļļiem.

Ar šo indeksu tiek identificēti vaislinieki, kas nodod savām meitām pazīmes, kas piemērotas robotizētās slaukšanas sistēmām. Šie buļļi tika izvēlēti, fokusējoties uz piena komponentēm, izslaukumu, piena kvalitāti, tesmeņa veselību, kā arī funkcionālām tesmeņa īpašībām. Izmantojiet šos vaisliniekus, lai izveidotu Jūsu slaukšanas sistēmai piemērotas peļņu nesošas govis.

FertilityPRO

FertilityPRO aizstās Fertility+ indeksu. Ar FertilityPRO indeksu apzīmēto vaislinieku izmantošanai vajadzētu uzlabot grūsnības procentu ganāmpulkā. Šis apzīmējums tiek piešķirts buļļiem ar augstu apaugļošanās koeficientu un izcilu spermas kvalitātes novērtējumu.

Elite Sexed Fertility

Elite Sexed Fertility ikona apzīmē buļļus, kuru pēc dzimuma šķirotā sperma var palīdzēt sasniegt visaugstākos apaugļošanās rādītājus, palielinot ieguldīto līdzekļu atdevi! Šis jaunais apzīmējums tiek piešķirts mūsu visizcilāko vaislinieku pēc dzimuma šķirotajai spermai gan 2M, gan 4M pajetēs.

GForce

GForce norāda vaisliniekus ar izciliem ģenētiskiem vērtējumiem, kas balstīti uz ciltsrakstiem un genoma ciltsvērtību datiem, bet kam vēl nav pieejami meitu vērtējumi. Šī datu kombinācija palielina jauno buļļu ģenētiskās prognozes ticamību pirms faktisko meitu datu pieejamības.

GForce+

GForce+ klāstā ir jaunie pēc genoma novērtētie buļļi, kas atlasīti, balstoties uz stingri noteiktiem spermas kvalitātes standartiem un augstiem Vaislinieka apaugļošanās koeficienta vērtējumiem (VAK), kas noteikti, izmantojot testēšanas rezultātus pēc pēcnācējiem. GForce+ buļļiem jābūt ar izcilām ģenētiskajām īpašībām, augstu ticamību un faktiskiem atnešanās viegluma novērojumiem.

Progeny Proven

Ja savai ciltsdarba programmai vēlaties vaisliniekus ar visaugstāko pieejamo ticamību, tad meklējiet ikonu Progeny Proven. Ikona apzīmē buļļus, kuru vērtējums ir balstīts gan uz genoma datiem, gan uz faktiskajiem meitu vērtējumiem.

GenderSELECTED

Šī ikona tiek izmantota, lai identificētu vaisliniekus, kuriem pieejama pēc dzimuma šķirota sperma. Vairāk teles, kas pieejamas, izmantojot mūsu pētījumos balstīto GenderSELECTED spermu. Visa GenderSELECTED sperma tiek iegūta, izmantojot SexedULTRA tehnoloģiju.

GenderSELECTED SexedULTRA

Šī ikona tiek izmantota, lai identificētu vaisliniekus, kuriem pieejama pēc dzimuma šķirota sperma ar 4 miljoniem spermatozoīdu vienā devā. Visa GenderSELECTED sperma tiek iegūta, izmantojot SexedULTRA tehnoloģiju.

GrazingPRO

GrazingPRO aizstās GrazeMAXX indeksu un tiks piemērots tikai Holšteinas un Džersejas šķirnes buļļiem.

World Wide Sires GrazingPRO vaislinieki piemēroti saimniecībām, kas laiž govis ganos. Šie vaislinieki nodos meitām mērenu augumu un labāku mobilitāti, palielinās ilgmūžību, uzlabos izslaukumu, tauku un olbaltumvielu saturu, vienlaikus saglabājot augstu meitu apaugļošanās koeficientu un zemu somatisko šūnu rādītāju.

Showcase

Showcase aizstās TypeMAXX tagad kā apzīmējums, nevis indekss.

Showcase apzīmējums tiek piešķirts vaisliniekiem, kas uzrāda izcilus tipa vērtējumus. Izmantojot buļļus ar šo vērtējumu, Jūs uzlabosiet kopējo ganāmpulka eksterjeru vai arī izaudzēsiet kādu nākamā šova uzvarētāju.